Vi anpassar oss efter er

Att genomföra en stämma kan ibland vara krångligt och det kan finnas en stor fördel att anlita en extern stämmoordförande. En extern ordförande säkerställer att allt går till på rätt sätt, och är neutral i frågor som kan vara känsliga för styrelsen och medlemmarna. Med en extern sekreterare avlastas styrelsen från administrativt arbete. Med dessa två roller på stämman blir styrelsen fri att svara på frågor från mötesdeltagare, och behöver inte sköta själva beslutsfattandet på stämman.

Senast sex månader efter räkenskapsåret är slut ska föreningsstämman genomföras. Därav är efterfrågan är hög under ett tiotal veckor på våren – kom ihåg att boka i tid för att öka chansen att ert önskade datum är ledigt.

Fysisk stämma

Inom Uppsala och Stockholmsregionen erbjuder vi fysisk stämma till bostadsrättsföreningar.

  • Vår personal kommer ut till er stämmolokal, de har med sig ordförandeklubba samt röstkort.
  • Ordförande och sekreterare är väl förberedd och inlästa på just er stämma och dess handlingar.
  • Ordförande leder stämman.
  • Sekreterare sköter protokollförande.
  • Efter avslutad stämma ombesörjer sekreterare att protokollet signeras digitalt.

Ordförande och sekreterare  kommer då ut till er stämmolokal, givetvis är de väl förberedda och inlästa. När stämman är genomför ombesörjer sekreteraren att stämmoprotokollet signeras via smidig digital lösning

Hybrid stämma

Vid digital stämma måste ni enligt BRL även erbjuda medlemmar årsstämma i fysisk form, det vill säga i en stämmolokal. Lokalen behöver dock bara bemannas av rösträknare. Vidare behöver stämmolokalen vara utrustad med en dator med uppkoppling. Styrelsen kan därför delta online precis som övriga medlemmar. Vi tillhandahåller rösträknare och uppsättning av teknik i stämmolokalen genom tilläggstjänst.

Många föreningar har provat hålla digital stämma och ser stora fördelar med det, bland annat att den oftast går fort att genomföra, beräkna ca en timme. Dessutom kan medlemmar delta även om de befinner sig i t.ex fritidshuset. Även de som har rörelsehinder eller är sjuka kan smidigt delta från skärm. Vi har även sett att ofta blir antalet stämmodeltagare högre vid digital stämma.

Fastum hjälper årligen många föreningar att genomföra årsstämma eller extra stämma. Vi arrangerar stämmor både fysisk och digitalt, gemensamt för de båda:

  • Väl förberedd och inläst ordförande som leder stämman
  • Sekreterare upprättar protokoll
  • Protokoll justeras och signeras digitalt