Två tekniska förvaltare som kontrollerar en maskin

Fastums Tekniska Fastighetsförvaltning

Teknisk fastighetsförvaltning är allt det som inte innefattas i ekonomisk förvaltning men som krävs för att styrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag. Vi erbjuder tjänster inom administration, drift, skötsel, konsultuppdrag och projektledning.

Styrelsen har alltid en kundansvarig som arbetar kundnära och är personligt närvarande på styrelsemöten och möten med entreprenadföretag. Förvaltaren har en central och administrativ roll för fastighetsärenden och säkerställer regelefterlevnad, identifierar behov och planerar framåt.

Skador

Vi handlägger skador, fördelar ansvar och spar pengar åt bostadsrättsföreningen varje gång.

Nyckelhantering

Med vår nyckelhantering har vi full kontroll på era nycklar. Nycklarna märks med en QR-kod.

Sidoentreprenörer

Att ha bra samarbetspartners är viktigt. Vi arbetar med ramavtal som vi kontinuerligt uppdaterar.

Ärendehantering

Styrelsen har full tillgång till samtliga ärenden och rapporter samt underhållsplanen och mycket mer.

Statuskontroller

Vi utför en statuskontroll i varje lägenhet i samband med överlåtelse. Statuskontroll sker till fast pris.

Förvaltningskontor

Hos flera av våra bostadsrättsföreningar har vi ett lokalt förvaltningskontor. Där kan föreningens medlemmar och hyresgäster kan få hjälp under besöks- och telefontider.

Förvaltare

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

Avtal & Förhandlingar

Se till att ha rätt avtal. Vi hjälper till både med förhandlingar och avtalsupprättande.

Störning & Avhysning

Vi har stor erfarenhet av att hantera och skicka ut anmodan vid störning; ett arbete som görs av våra kunniga medarbetare.

Personliga & Lättillgängliga

Förvaltare

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

Den tekniska fastighetsförvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten – fastighetsskötsel och drift. Den innefattar även den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor, störningar, myndighetsbeslut och sidoentreprenörer.

Förvaltarrapport

Förvaltaren lämnar rapport över inkomna ärenden och pågående projekt till styrelsen kontinuerligt, normalt en gång i månaden i samband med styrelsemöten. På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut med vårt unika ärendesystem där styrelsen har full insyn. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till olika medlemsärenden.

Statuskontroll vid Försäljning av Bostadsrätt

Medlem som ska sälja sin lägenhet bokar enkelt in sin statuskontroll och får tid för kontrollen direkt. Om lägenheten har en otillåten installation kan omkontroll göras, och den bokas in på samma enkla sätt.

Om du vill att din förening utför den här kontrollen vid överlåtelser, kontakta oss!

Fördelar med Statuskontroll:

  • Fast pris
  • Föreningen får kontroll på sina ansvarsområden
  • Fel upptäcks och åtgärdas innan överlåtelsen sker
  • Förebygger vattenskador