Möte på företaget om teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning

.

Personliga & Tillgängliga

Vi anpassar förvaltningen efter föreningens förutsättningar och behov. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus.

En nära kontakt med er som kund är avgörande för bästa resultat. Därför tilldelas ni en kundansvarig där denne blir föreningens kontaktperson som ni har löpande kontakt med via telefon, mail och genom Fastum Direkt. Utöver det dagliga arbetet med rådgivning och löpande redovisning försöker kundansvarig alltid möta de behov som uppstår. Det kan till exempel handla om att erbjuda möjlighet till upphandling av lån, vara ordförande på årsstämma, flerårsbudget eller lotsa vidare till vår tekniska förvaltning eller husjurister när dessa frågor är aktuella.

Digital Kundportal

Fastum Direkt underlättar tillvaron i din förening. Kundportalen förenklar styrelsearbetet och är tillgänglig dygnet runt.

Fastum Direkt underlättar tillvaron i din förening. Kundportalen förenklar styrelsearbetet och gör det möjligt att jobba när som helst på dygnet. Här går det att ta ut dagsfärska rapporter, se medlemslista och mycket mer. Kalenderfunktion underlättar planering av styrelsemöten och arkivet säkerställer säker lagring av viktiga dokument. Här finns också möjlighet för föreningen att skapa egen hemsida.

Kundansvarig Ekonom

I teamet finns en kundansvarig, en hyres- och avgiftsadministratör och en försäkringsspecialist.

Hantering av Parkeringsköer

Oavsett om ni har kvarstående byggmoms på ert garage eller är ute efter en smidig parkeringshantering har vi en lösning för er.

Upprättande av Flerårsbudget

En flerårsbudget är ett bra instrument när man vill veta hur kommande underhåll kommer belasta föreningens ekonomi.

Projektredovisning

Ett projekt lever förhållandevis en kort tid, därför är det extra viktigt att den ekonomiska uppföljningen sker löpande med projektet.

Kontrakt för Hyreslokaler & Garage

Att hyra ut lokaler genererar viktiga intäkter för många föreningar. Det är viktigt att avtalen är utformade på bästa sätt och att uppsägningstider och omförhandling bevakas.

Upprättande av Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är viktig för att säkerställa betalningsförmåga speciellt om föreningen har pågående projekt.