tre tavlor av företagets värdeord "nära, trygga och passionerade"
Ett gammalt utdrag ur tidningen som handlar om Fastum (UBC)

Fastighetsförvaltning sedan 1931

Fastum grundades 1931 i Uppsala, då som Uppsala Bostadsrättsföreningar Centralförening Ekonomisk Förening (UBC EF). Föreningen bildade år 2007 ett helägt dotterbolag i bolagsformen AB. Under år 2013 skedde namnbyte till Fastum och ägandet i Fastum AB skiftades ut till föreningens medlemmar.

Idag är Fastum en helhetsleverantör inom fastighetsförvaltning till främst bostadsrättsföreningar. Fastum ansvarar idag för ca 950 bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Vi erbjuder hjälp med ekonomisk och teknisk förvaltning, projektledning, drift, samt skötsel och underhåll för er fastighet.

Vi tror att resultatet av vårt arbete blir som allra bäst vid ett nära samarbete med kunden. Med kundens behov i centrum arbetar ett vi i team för föreningen. Styrelsen har en kontaktperson, kundansvarig, som är väl insatt i föreningens behov och pågående projekt. Kundansvarig finns alltid nära tillhands för styrelsen frågor kring förvaltningen. Önskar du besöka oss hittar du oss i Solna och Uppsala där vi har kontor.

Ledning Fastum


VD

Karin Perers

karin.perers@fastum.se


Vice VD

Fredrik Lehman

fredrik.lehman@fastum.se


Ekonomichef

Kristian Ullakko-Haaraoja

kristian.ullakko-haaraoja@fastum.se


Marknad- och affärsutvecklingschef

Kristoffer Sandberg

kristoffer.sandberg@fastum.se


HR-ansvarig

Vendela Baecklund

vendela.baecklund@fastum.se


Teknisk Förvaltningschef

Ann Rastberg

ann.rastberg@fastum.se


Chef Kundansvarig

Malin Ljungberg

malin.ljungberg@fastum.se


Chef Redovisningsekonom

Maria Andrén

maria.andren@fastum.se


Chef Avgifts & Hyresadministratörer

Anna Inzerilli

anna.inzerilli@fastum.se

Styrelse

Jörgen Sandström:  Ordförande
Erik Petersson: Vice ordförande
Karin Perers: Ledamot
Marianne Hedström:  Personalrepresentant

Nära, Trygga och Passionerade.