Anställd på kontoret arbetar med två skärmar - Effektivt arbetsflöde

Digital signering av årsredovisning och revisionsberättelse

Verktyget vi använder för digital signering heter Summera. Fastum står som avsändare och länk som skickas för signering börjar med https://fastum.summera. För signeringen används BankID. Tjänsten uppfyller EU-direktivet om ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC). Tjänsten är utformad så att rätt attestordning sker, d.v.s att först när alla ledamöter har signerat får revisorn inbjudan för signering – i enlighet med revisorslagen.

Mottagande av inbjudan för att signera dokumentet
Inbjudan skickas till din mail, om du upplever att den ej når dig, kontrollera din skräppost. Avsändare på mailet är noreply@fastumgruppen.se I de fall vi har tillgång till ditt mobilnr kommer även en inbjudan via sms.

Uttalande från företagsledningen
Uttalandet kan läggas till på två sätt

Alternativ 1
Ni skickar uttalandet till föreningens kundansvarig på Fastum så lägger den till uttalandet samtidigt som Årsredovisningen skickas ut.

Alternativ 2
När alla i styrelsen har signerat ÅR skickas inbjudan till dig Revisor som klickar på länken i inbjudan. Där ges ett erbjudande om att ladda upp Uttalande från företagsledningen.

Vid val JA: ladda upp dokument som skickas för signatur till styrelsen, när det är gjort kan du som revisor fortsätta i processen med årsredovisning och revisionsberättelse. Till vänster kan ni bocka i vilka som uttalandet ska skickas till i styrelsen.

Vid val NEJ: du lotsas direkt vidare till nyligen nämnda steg.

Kontroll och signering av Årsredovisning:

1. Kontrollera dokumentet. Använd gärna verktygen om det är svårt att läsa, du kan förstora och även ladda ner dokumentet om du föredrar att läsa lokalt på din dator (pdf)

2. Bocka i rutorna

3. Fyll i ditt personnummer utan sekelsiffror

4. Öppna och signera med ditt BankID

5. När du genomfört signering korrekt visas kvittens och instruktion på skärmen

Lägg till och signera revisionsberättelse
Nästa steg är att lägga till revisionsberättelse. Det finns två allternativ: ladda upp färdigt dokument som är signerat på traditionellt sätt och skannat, eller ladda upp dokument som ska signeras med BankID.
6. Ladda upp revisionsberättelsen i pdf-format
7. Bocka i det alternativ som motsvarar ditt val: Jag har redan undertecknat, eller Jag vill signera digitalt
8. Klicka fortsätt och följ instruktioner. Vid digital signering repeteras steg 3-6 ovan)