Möte på företaget om teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning

Fler Tjänster

Vi erbjuder en komplett tjänsteportfölj för din förening. Vi tar hand om försäkringsfrågor, organiserar föreningsstämmor och planerar underhållsåtgärder. Vi hanterar även energideklarationer, projektledning och erbjuder juridiskt stöd för bostadsrättsföreningar. Dessutom tar vi hand om hypoteksförvaltning. Med våra tjänster kan du känna dig trygg och professionellt omhändertagen.

Försäkring

Vi hjälper er reda ut begreppen och tittar närmare på ert försäkringsskydd helt utan extra kostnad. Vi jobbar med samtliga ledande försäkringsbolag i Sverige. Vi ger er personlig service och skräddarsydda lösningar.

Stämma

Att genomföra en stämma kan vara krångligt och det kan vara en stor fördel att anlita en extern stämmoordförande. En extern ordförande ser till att allt går till på rätt sätt och är neutral i frågor som kanske är känsliga för styrelsen och medlemmarna.

Energi

Den största enskilda kostnaden för en bostadsrättsförening är uppvärmning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med teknisk drift och energisparande åtgärder i flerfamiljshus.

man wearing gray dress shirt and blue jeans

Samarbetspartners

Att vara fastighetsägare medför ett stort ansvar. Då kan det underlätta att ha en bra samarbetspartner och rådgivare som kan ta hand om både stora och små händelser. Vi erbjuder projektledning genom våra samarbetspartners.

stack of opened books on wooden table

Kurser

Vi erbjuder även kurser för att du som ny styrelseledamot eller ny styrelsemedlem ska få koll på juridik, ekonomi och Fastums olika tjänster.