Bostadsrättsförening med uteplats med fin utsikt och välskött fasad

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år.

Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering.

Fastums underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 50 år.

Syftet med planen är att föreningen ska:

 • Vara förberedd på kommande arbetsuppgifter
 • Kunna jämna ut slitaget och underhållskostnaderna över husets livslängd
 • Känna till det årliga avsättningsbehovet
 • Skapa trygghet och en rättvis självkostnad för boende över husets livslängd
 • Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
 • Underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar
 • Kunna höja kreditvärdigheten.

Vem har nytta av underhållsplanen?

 • Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen
 • Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap
 • Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi
 • Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status
 • Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning
 • Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder