Anställd på kontoret arbetar med två skärmar - Effektivt arbetsflöde

Digital signering av årsredovisning

Verktyget vi använder för digital signering heter Summera. Fastum står som avsändare och länk som skickas för signering börjar med https://fastum.summera. För signeringen används BankID. Tjänsten uppfyller EU-direktivet om ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC). Tjänsten är utformad så att rätt attestordning sker, d.v.s att först när alla ledamöter har signerat får revisorn inbjudan för signering – i enlighet med revisorslagen.

Mottagande av inbjudan för att signera dokumentet
Inbjudan skickas till din mail, om du upplever att den ej når dig, kontrollera din skräppost. Avsändare på mailet är noreply@fastumgruppen.se I de fall vi har tillgång till ditt mobilnummer kommer även en inbjudan via sms.

Kontroll och signering av Årsredovisning:

1. Kontrollera dokumentet. Använd gärna verktygen om det är svårt att läsa, du kan förstora och även ladda ner dokumentet om du föredrar att läsa lokalt på din dator (pdf)

2. Bocka i rutorna

3. Fyll i ditt personnummer utan sekelsiffror

4. Öppna och signera med ditt BankID

5. När du genomfört signering korrekt visas kvittens och instruktion på skärmen

Uttalande från företagsledningen

När alla i styrelsen har signerat ÅR skickas inbjudan till revisor som får fråga om hen vill använda systemet till “Uttalande från företagsledningen” Om revisor väljer att använda tjänsten kommer ytterligare inbjudan till er i styrelsen, som då även ska signera uttalandet på samma vis som i steg 1-5. När det är klart kan revisorn gå vidare och signera ÅR och revisionsberättelse. Om revisor väljer att inte använda steget med uttalande kan hen direkt signera ÅR och revisionsberättelse.

Slutgiltig och signerad årsredovisning med revisionsberättelse

När både styrelseledamöter och revisor signerat är produkten klar. Två dokument genereras, en för ÅR och en för revisionsberättelse. Systemet mailar kvittens på att ärendet är klart.
Dokumenten kommer innehålla sida med kvittens på signeringen, innehållande personuppgifter, datum och klockslag.
Om behov av att i efterhand verifiera äktheten i dokument, finns möjlighet att ladda upp dokument på Fastums hemsida.