brown and black wooden chairs inside room

Våra kurser

Styrelsekurs

NYTT upplägg på kursen. Du som ny styrelseledamot får snabbt inblick i vad uppdraget innebär. Stor genomgång av juridiken. Årsstämma, medlemskap, andrahandsuthyrning. 

Kl 17.30-19.30, online


Kurstillfällen HT 2023:

  • 13 sep 2023

Underhållsplanering

Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplan i Fastumgruppen. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig. Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastumgruppen.

Kurstillfällen VT 2023:

  • Datum ej klart

Ekonomi i Brf

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Kurstillfällen VT 2023:

  • Datum ej klart

*Kostnad:  995 kr per person och kurs om ej annat anges. Angivna priser är inklusive moms. Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.