close up photo of a wooden gavel
Kontraktskrivning på möte med kundansvarig förvaltare

Juridik

Har er förening juridiska frågor som rör ert boende eller er bostadsrättsförening? Vi på Fastum erbjuder juridisk rådgivning för alla frågor som rör er bostadsrättsförening, oavsett om det gäller en störande granne eller att räkna om föreningens andelstal. Med hjälp från våra jurister slipper föreningen oanade konsekvenser och kostnader. Ni kan vara trygga med att vi finns vid er sida hela vägen. Att göra rätt från början blir oftast billigare för föreningen.

Vi finns vid er sida för att ge er den hjälp ni behöver när ni behöver den!

Bostadsrättsjuridik

En bostadsrättsförenings styrelse hanterar en stor mängd frågor av olika karaktär och att ha koll på alla de regler och lagar som reglerar bostadsrättsföreningar är inte helt enkelt. Därför finns vi på Fastum. Vi hjälper er undvika onödiga risker och kostnader som kan uppstå om lagar och regler inte följs. Några exempel på vad vi kan bistå er med:

 • Uppsägningar
 • Störningar
 • Olovliga andrahandsupplåtelser
 • Tvister med medlemmar eller entreprenörer
 • Medling
 • Tillstånd/Bygglov
 • Nyttjanderätt
 • Utredning vattenskador
 • Ansvarsfördelning vid skador

Stöd till styrelse

Arbetet i en bostadsrättsförening sker ofta av frivilliga som likt de flesta andra arbetar och sköter livets bestyr, vilket innebär att det inte alltid finns så mycket tid man önskar till arbetet i föreningen. Vid beslut som rör föreningens stadgar, andelstal eller andra centrala aspekter rörande bostadsrättsföreningen är det av stor vikt att besluten sker i behörig ordning och alla aspekter av beslutet är väl övervägda. Genom att anlita oss kan vi bland annat hjälpa er bostadsrättsförening med utformning av nya stadgar eller andelstal. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa till med föreningars stämmor.

 • Medlemsprövning
 • Stadgar
 • Andelstal
 • Stämmofrågor
 • Fusioner
 • Ombildningar

Hyra och avtal

En bostadsrättsförening är part i många avtalsförhållanden, däribland avtal för hyra av lokal och bostad. Ibland måste nya avtal upprättas och äldre avtal behöver sägas upp eller omförhandlas.  Vi sköter kontakten med er motpart vid såväl upprättande av nytt avtal som vid uppsägning av befintligt avtal. Genom att anlita oss undviker föreningen misstag som kostar såväl tid som pengar. Typiska avtal vi arbetar med:

 • Hyresavtal/lokalhyresavtal
 • Nyttjanderättsavtal
 • Uppsägning/omförhandling av avtal
 • Parkerings- och garageavtal
 • Skyltavtal
Möte på företaget om teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Hyresframställan

Nu är det dags för er som har hyresrätter att börja förbereda inför hyresförhandlingarna 2024.

Senast 2023-09-30 måste Hyresgästföreningen ha in hyresframställan för att ni ska ha möjlighet att få hyreshöjning från den 1 januari 2024.

Enligt förhandlingsordningen så måste man skicka framställan till Hyresgästföreningen om man har 3 hyresrätter eller fler. Om inte så sker kan föreningen bli återbetalningsskyldig samt åläggas att betala skadestånd.

Om ni inför årets förhandlingar vill ha hjälp att skicka in hyresframställan så kan vi göra detta enligt vår prislista. Då ingår:

 • Skickar in den formella framställningen om hyreshöjning till Hyresgästföreningen där ni anhåller om att era hyreslägenheter skall omfattas av de generella hyresförhandlingarna för 2024 i enlighet med det avtal som kan komma att träffas mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm.

Efter att de centrala förhandlingarna är klara tar vi kontakt med er och meddelar vad hyreshöjningen blev i % för 2024.  Därefter tar vi kontakt med Hyresgästföreningen för att träffa en överenskommelse om den nya hyran.