fastighetsfasad i Stockholm - fastighetsservice

Aktien

Fastum har 20 235 aktier som är fördelade på 87 ägare (2023-05). Alla aktier har samma röstvärde (en röst per aktie) samt lika rätt till utdelning. Fastum är ett s.k. kupongbolag vilket bl.a. innebär att ägarna inte behöver värdepapperskonto (VP-konto) hos bank.

Aktieboken förs elektroniskt av Nordiska Värdepappersregistret.

Aktierna i Fastum har s.k. hembudsförbehåll vilket i korthet innebär att om en ägare av aktierna säljer dem till en köpare som inte tidigare är aktieägare i Fastum, måste den nya ägaren snarast anmäla detta till Fastums styrelse på det sätt som anges i aktiebolagslagen. Fastums styrelse ska då underrätta befintliga ägare om detta och de har då rätt att köpa aktierna av den nya ägaren till samma pris som han/hon förvärvade dem.