Kontraktskrivning på möte med kundansvarig förvaltare

Rätt försäkring

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig från att bo i en hyresrätt då bostadsrättsinnehavaren har ett långtgående underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Detta gör att skador i bostadsrättsföreningar ofta blir komplicerade för försäkringsbolagen och inblandade parter. Tyvärr finns det många fallgropar för såväl föreningen som de boende.

Givet de utmaningar som försäkring av bostadsrättsföreningar medför är bredast möjliga skydd till lägsta möjliga premie inte lämpligt när det kommer till försäkring av bostadsrättsföreningar.

Vi hjälper er reda ut begreppen och tittar närmare på ert försäkringsskydd helt utan extra kostnad. Vi jobbar med samtliga ledande försäkringsbolag i Sverige.

Visste du att…

De flesta skador inte är försäkringsskador?

Vi hjälper er att hantera skadan samt reda ut vad som gäller.

Förebyggande underhåll

Vi arbetar förebyggande för motverka så att allvarliga fel inte hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar hur ofta och när olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

I våra skötselavtal ingår alltid rondering utifrån det behov som finns i er fastighet. Fastigheten ska vara säker och bevakas så att inga olyckor sker. I våra avtal ingår alltid felavhjälpande underhåll i upp till 20 minuter varje gång vi är på plats. På så sätt kan mycket avhjälpas direkt utan att det kostar föreningen något extra.

Rådgivning

  • Som Fastumkund ingår kvalitetssäkrad försäkringsrådgivning kostnadsfritt.
  • Vi utgår från eran nuvarande försäkring, fastighet och tidigare skador.
  • Våra försäkringsspecialister hjälper er se över och anpassa ert försäkringsskydd. Utifrån gällande lagstiftning, rättsfall och föreningens stadgar hjälper vi er reda ut ansvarsfördelningen mellan förening och medlem.
  • Vi belyser för- och nackdelarna med de försäkringslösningar som finns på marknaden. Och det faktum att bredast möjliga skydd till lägsta premie varken lämpar sig föreningen eller boende.

Upphandling

  • Som Fastumkund ingår bevakning av er försäkring och upphandling vid behov (eller önskemål).
  • Vi arbetar med samtliga ledande försäkringsbolag.
  • 4 av 5 kunder erhåller ett bättre skydd och/eller lägre premie än tidigare.
  • Ingen erbjuds ett försämrat skydd.
  • En upphandling av er försäkring medför inget krav på att föreningen byter försäkringsbolag.
  • Det är alltid styrelsen som beslutar om vilken försäkring föreningen ska teckna.