teknisk förvaltare utför förebyggande servicekontroll och tar fram en ny underhållsplan för en bostadsrättsförening

Service för era fastigheter

  • Våra fastighets- och drifttekniker har väl utrustade servicebilar.
  • Vi förser våra fastighetstekniker med rätt verktyg som effektiviserar deras arbete och minskar administrationen.
  • Vårt ServiceCenter tar hand om ärenden från era medlemmar och hyresgäster.
  • Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin telefon för snabb och effektiv hantering.
  • Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering.
  • Fastums underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 50 år.

Vet du vilka kontroller en fastighetsägare själv ansvarar för?

Förebyggande underhåll

Effektivt förebyggande underhåll för att förhindra allvarliga fel är vårt främsta mål. Vi strävar efter att åtgärda trasiga lampor och kärvande portar innan någon boende hinner ringa in och rapportera dem. För att underlätta detta använder vi ronderingsscheman som fastställer regelbundna kontroller av olika byggnadsdelar, enligt avtalen.

I våra omfattande skötselavtal ingår alltid skräddarsydd rondering utifrån fastighetens behov. Vi arbetar för att säkerställa att fastigheten är trygg och bevakad, vilket minimerar risken för olyckor. Dessutom ingår upp till 20 minuters felavhjälpande underhåll vid varje besök, utan extra kostnad för föreningen. På så sätt kan vi snabbt åtgärda många problem och undvika extra utgifter.