ServiceCenter

Tips! Svar på vanligt förekommande frågor hittar du under FRÅGOR & SVAR.


Använd 90220.se för ditt ärende

  • Avifråga
  • Autogiroansökan
  • Lägenhetsförteckning - begär utdrag
  • Felanmälan - gäller om din förening har tjänsten via AdEx och Fastumgruppen
  • Mäklarbild - beställning med förmedlingsuppdrag

Till 90 220.se


På 90220.se används elektronisk underskrift via Assently.