VÄRVA EN GRANNFÖRENING

FÅ 25%* AV AVTALETS VÄRDE I RABATT PÅ EGNA ARVODET


*Tipsa om en Brf som söker ny ekonomisk förvaltare. Vid tips som leder till avtal med Fastum erhålles 25% av avtalets värde i form av en engångsrabatt på det egna årsarvodet. Dock till ett värde motsvarande högst halva årsarvodet den tipsande föreningen betalar till Fastum.

Gäller endast avtal på ekonomisk förvaltning. Kampanjen är öppen för de föreningar som har avtal på ekonomisk förvaltning med Fastum. Rabatt erhålles endast en gång per förening då tips lämnas senast 2019-08-31 och om tips leder till att avtal tecknas med för Fastum ny kund senast 2019-12-31.

Sidbilder/varva_en_Granne.png