Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning, en bred benämning för skötsel av fastigheter. Innehållet styrs av behoven från just er BRF. Kan handla om felanmälan för akuta lägen, eller mer strategiska tjänster som att planera och upphandla underhållsinsatser och avtal.
Med en teknisk förvaltare får styrelsen en förlängd arm som säkerställer att de tagna besluten blir genomförda. Förvaltaren blir också helhetsansvarig för fastigheten och sköter kontakt med boende och myndigheter.

Vår tekniska förvaltning hjälper till med frågor rörande fastigheten ­­­­­ - vi vet att bra underhåll lönar sig.

Tjänster

 • Skadehantering - exempel vatten, brand, besiktning, reglering och återställning.
 • Uppsägning avtal
 • Upphandling förvaltningstjänster – exempel lokalvård, markskötsel och hiss.
 • Störningsärenden
 • Felanmälan & ärendehantering
 • Systematiskt brandskydd
 • Myndighetskontroller
 • Energi & drift – exempel energikostnader, OVK, besiktning värmecentraler och driftoptimering
 • Underhållsplan och tillhörande planering
 • Projektledning
 • Besiktningar

Utförare av den tekniska förvaltningen är AdEx Fastighetsutveckling som ingår i Fastumgruppen. Genom dem erbjuds också följande tjänster:

Förvaltningsabonnemang

En utarbetad tjänst som är komponerad för att täcka delar av den tekniska förvaltningen samt de myndighetskrav som åligger er som fastighetsägare. Boende i föreningen får tydliga kontaktvägar och styrelsen får kontroll på den tekniska förvaltningen. Se innehållet i Förvaltningsabonnemang.

 

Underhållsplan

Underhållsplanen utgör grunden i ansvarsfull fastighetsförvaltning. Underhållsplanen upprättas för att bevara fastighetens standard och värde, men inte minst för att ge föreningen en möjlighet att planera för kommande utgifter.


Säkerställ er underhållsplan - med ett Serviceavtal

För att säkerställa att underhållsplanen efterföljs och hålls aktuell rekommenderar vi att ni tecknar ett Serviceavtal:

 • Ockulärbesiktig en gång per år 
 • Uppdatering av underhållsplan - besiktningens resultat används som underlag
 • Underhållsplan tillgänglig via kundportal.

Planen hålls uppdaterad och förankrad med fastigehets skick. Underhållsplanen är ett levande dokument och ett viktigt underlag till föreningens ekonomiska arbete.

 

Offertförfrågan Teknisk förvaltning