Ekonomisk förvaltning

Med över 80 års erfarenhet som bostadsrättsspecialist vågar vi påstå att vi vet vad våra kunder önskar av sin förvaltare. Det ska vara enkelt och tryggt att ta ansvar för fastigheten, föreningen och de boende.

Våra kunder vill helt enkelt få tid över till andra intressen, utan på bekostnad av kvalité, kontroll och långsiktighet.

Vi skräddarsyr avtalet utifrån era behov 

Offertförfrågan Ekonomisk förvaltning

Vi kundanpassar förvaltning efter föreningens förutsättning och behov. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus. 

Eftersom en nära kontakt med er som kund är avgörande för bästa resultat tilldelas ni en kundansvarig. Denne blir föreningens kontaktperson och ni har löpande kontakt via telefon, mail och genom Fastum Direkt. Utöver det dagliga arbetet med rådgivning och löpande redovisning försöker kundansvarig alltid möta de behov som uppstår. Det kan till exempel handla om att erbjuda möjlighet till upphandling av lån, ordförande på stämma, flerårsbudget eller lotsa vidare till vår tekniska förvaltning eller husjurister när dessa frågor är aktuella.

Garage- och parkeringsadministration

För en smidig garageadministration krävs en momsregistrerad hyresgäst. Vi erbjuder tjänsten att vara denna hyresgäst vartefter vi hyr hela garaget med alla parkeringar, för att därefter hyra ut platserna till medlemmar eller externa hyresgäster. Administrationen sker genom:

  • Avtalsskrivning
  • Avisering 
  • Köhantering och avtalsskrivning
  • Hantering av fjärrkontroller
  • Redovisning av verksamhetens intäkter varje månad samt betalning av hyran

I de fall där påminnelse och inkassokrav behövs, ombesörjes det av bolaget Alektum Group AB.

 

 

 

Personal/Kristin.jpg

Personal/Lena.jpg

Personal/Magnus.jpg

Personal/Marie-L.jpg