Beställning av nya stadgar

Kostnad för uppdraget att byta stadgar:
1500 kr inkl. moms, om ni har Fastums normalstadgar.
Har ni annan variant av stadgar debiterar vi för tidsåtgången.
I priset ingår kallelse til stämma och nya stadgar med tydligt uppmärkta ändringar.

Gäller förening:
Namn på beställare:
E-post till beställare: