Förvaltningsabonnemang

Fastum erbjuder genom sitt systerföretag ett förvaltningsabonnemang som täcker delar av den tekniska förvaltningen samt de myndighetskrav som åligger er som fastighetsägare. Boende i föreningen får tydliga kontaktvägar och ni som styrelse får kontroll på den tekniska förvaltningen. Förvaltningsabonnemang innehåller tjänsterna:

 

Byggnaden/förvaltab.1.png  

Underhållsplan 
Årlig besiktning, uppdatering underhållsplan, arkivering utförda åtgärder, underhållsprogram för kommande år.

 

Byggnaden/förvaltab.2.png  

SBA
Omfattar årlig genomgång av kontrollpunkter enligt SBA. Har ni rökluckor funktionstestas dessa en gång per år. Kontroll samt funktionsprovning protokollförs.

 

Byggnaden/förvaltab.3.png  

ServiceCenter 
Tillgängligt 24/7. 7.30-16.00 är våra handläggare på plats övrig tid svarar jouren. Föreningen får tillgång till fastighetskontrollen och kundunik föreningssida med information och webbformulär för ärenden.

 

Byggnaden/förvaltab.4.png  

Statuskontroll av lägenheter vid överlåtelse 
Minimera risken för framtida skador och olägenheter med en statuskontroll. Föreningen får kontroll över statusen på sina ansvarsområden i lägenheterna.

 

Byggnaden/förvaltab.5.png  

Förvaltare timbank 
Med timbanken får ni en egen förvaltare till förfogande att använda vid behov som uppstår. Utmärkt vid t.ex vattenskada, lokalkontrakt, hyresförhandling m.m. 10% rabatt på ordinarie timpris.

 

Byggnaden/förvaltab.6.png  

Ramavtal tjänster & material 
Vi upphandlar samtliga ramavtal ni behöver till fastighetens drift. Upphandlade ramavtal redovisas med full transparens. Via ärendesystem kan styrelsen se status på upphandlingen. Fakturan går direkt till er med fulla rabatter och utan påslag.

 

Utförare av tjänster i förvaltningsabonnemang är AdEx Fastighetsutveckling - en del av Fastumgruppen.

Offertförfrågan Förvaltningsabonnemang