Samfällighetsföreningar

Vi har lång erfarenhet av denna typ av förvaltning. Vi upprättar budget, debiteringslängd och aviserar avgifter till de ingående parterna. Vi sköter även betalning av leverantörsfakturor och den löpande redovisningen samt avslutar räkenskapsåret med ett årsbokslut.

Förvaltning av samfällighetsförening

Föreningsformen SFF (Samfällighetsförening) har många likheter med bostadrättsföreningar, bland annat styrs också dom av stadgar och beslutande organ är årsstämman som också utser styrelsen. Förvaltningen och ägandet handlar om gemensamma anläggningar, som kan vara  exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser, trapphus och hissar. De gemensamma anläggningen är till nytta för flera fastigheter. 

Vi sköter förvaltningen åt många samfällighetsföreningar, kontakta oss för offert.

 

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig