Bostadsrättsföreningar

Fastum har arbetat med boende och förvaltning sedan 1931. Genom åren har vi haft ett bra samarbete med många bostadsrättsföreningar. En av dessa är Brf Brynhild i Uppsala som började anlita oss redan år 1986. Vi blev nyfikna på hur de upplever vårt snart 30-åriga samarbete och kontaktade dem för en intervju.

Brf Brynhild om sitt snart 30-åriga samarbete med Fastum.

Brf Brynhild ligger i Uppsala med centralt läge, föreningen har 99 lägenheter och byggdes på 60-talet. Nuvarande ordförande är Berit Asp och Helena Lundgren har uppdraget som sekreterare.
- Vi har anlitat Fastum sedan föreningen bildades, kring åren 1986-87, berättar Berit.
Fastum sköter förvaltning av ekonomi och lägenheter åt Brynhild. Föreningen använder även Fastums tekniska förvaltning, projekten tillsammans har avlöst varandra.

Att hitta rätt i djungeln av hantverkare
Brf Brynhild hade ett uppsamlat underhållsbehov, därför upprättades en ny underhållsplan. Första åtgärden blev att reparera fastighetens fasad och sedan byttes ventilationen. Allt arbete utfördes med stöd och ledning från den tekniska förvaltningen. Resultat blev så bra att till och med Brynhilds grannförening meddelade sin uppskattning, att de nu fått en trevligare miljö med en hel och fin fasad som vetter mot deras innergård.
Vad är då de främsta fördelarna med total förvaltning, dvs att ha både den ekonomiska och tekniska förvaltningen samlad hos samma partner?
- Att lättare överblicka ekonomin och vilka åtgärder och reparationer som måste göras på både kort och lång sikt, svarar Berit.
- Att hitta rätt i djungeln av hantverkare, fyller Helena i.
Dialog och kundnära arbete sätter vi på Fastum högt värde på. Så vi blir stolta när Berit och Helena på vår fråga om hur de tycker vårt samarbete och kommunikation flyter, får svaret och betyget:
- Alldeles utmärkt, på en skala 1-5 så blir det en 5:a.
Varje termin håller Fastum kurser och seminarium för bostadsrättsföreningar. Berit och Helena har deltagit vid olika tillfällen och tycker att standarden varit lagom för målgruppen.

Snabba svar och råd vid behov
Intervjun avrundas med att ställa fråga om de skulle rekommendera Fastum och i så fall varför?
- Ja vi kan rekommendera dem varmt, de är professionella och lätta att ha att göra med. Man får alltid snabba svar och råd vid behov, svarar Helena och Berit från Brf Brynhild. 

 

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig