Tilläggstjänster

 Kontakta din kundansvarige för mer information om våra tilläggstjänster:

 • Upprättande av flerårsbudget
 • Upprättande av likviditetsbudget
 • Ordförande vid stämma
 • Biträde vid upphandling av lån
 • Hantering av garage- och parkeringskö
 • Registrering av pant
 • Upprättande av kontrakt på garage, lokal
 • Kreditupplysning
 • Mäklarbild
 • Digitalisera pappersdokument
 • Tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförsäkring 

 • Upphandling och rådgivning
  Genom Kronan försäkring kan vi se över föreningens försäkringsskydd, premie och självrisker. Kronan tar in konkurrerande offerter från försäkringsbolagen. Är föreningen skadedrabbad fokuserar vi på skadorna och det skadeförebyggande arbetet.
 • Ingen extra kostnad eller bindningstid, läs mer.
 • Trygghetspaket utan extra kostnad
  AdEx Fastighetsutveckling har tillsammans med Kronan tagit fram ett fristående trygghetspaket anpassat till Brf i Stockholms- och Uppsalaregionen. Som kund ill Kronan ingår månadskostnaden för Trygghetspaket Vatten.

Både AdEx och Kronan är en del av Fastumgruppen.

 

Juridisk expertis

Vi har samarbeten med experter inom juridik. Våra utvalda samarbetspartners stödjer föreningen och arbetar professionellt. I våra samarbeten erbjuds våra kunder förutom kostnadsfri inledande rådgivning även färdiga koncept för de vanligaste frågeställningarna. Med dessa förberedda underlag får ni som kund en effektiv process.  Våra partners erbjuder även utökade tjänster med bl.a styrelseledamot, ekonomiska planer, ombildningar och nybildningar av bostadrättsföreningar.

Advokatfirman Fylgia KB
Åsa Lennmor
asa.lennmor@fylgia.se  08-442 53 00 / 070-817 96 35
Fylgia broschyr.

Advokatfirman Fylgia erbjuder Fastumgruppen och dess kunder juridisk rådgivning inom affärsjuridik och fastighetsrätt så som till exempel bostadrättsjuridik, lokalhyresfrågor, bostadshyresfrågor, PBL-frågor, miljörätt och skatterätt. Fastums kunder erbjuds tio minuter inledande kostnadsfri rådgivning över telefon.
Arbetsmodellen är att Fylgia tillhandahåller färdiga frågemallar för tidseffektivt arbetssätt. För de vanligaste frågorna finns även uppskattade kostnadsramar.

 

Jurideko Fastighetspartner Stockholm AB
Jurideko Fastighetspartner är en affärsjuridisk konsultbyrå inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi med särskild kompetens inom hyresrätts-, bostadsrätts- och entreprenadjuridik. För Fastums kunder erbjuds femton minuter kostnadsfri inledande rådgivning över telefon. 

Johanna Kern
johanna.kern@jurideko.se  08 – 124 560 33

 • Störningar, otillåten andrahandsuthyrning, obetalda hyror och avgifter
 • Tvister, bl.a. i hyresnämnd och allmän domstol
 • Hyresförhandlingar, ombyggnadshyror, bruksvärderingar
 • Lokalhyresuppsägningar och annan lokalhyresjuridik m.m.

Johan Hagelqvist
johan.hagelqvist@jurideko.se  08 – 124 560 35

 • Uppdrag som styrelsestöd samt extern eller adjungerad styrelseledamot
 • Juridisk utredning avseende andelstal, insatser och upplåtelseavgifter
 • Tolkning av stadgebestämmelser och ändring av stadgar
 • Upplåtelseavtal och entreprenadavtal vid upplåtelse av råyta med bostadsrätt
 • Ombildning och nybildning; kostnadskalkyl, förhandsavtal, ekonomisk plan m.m.

Rufus Örn
rufus.orn@jurideko.se  070 – 615 83 28

 • Entreprenad- och fastighetsjuridik samt tvistelösning, som t.ex.upprättande, granskning och tolkning av entreprenadavtal
 • Fel i fastighet
 • Fel i bostadsrätt
 • Tvistelösning

  

Svensk Juristbyrå AB
Anneli Schöldström
anneli@svenskjuristbyra.se  08-660 38 33

 • Avhysning, handräckning och medling
 • Hyresnämnd, kronofogden och domstol
 • Stambyten, underhåll, ombyggnationer och renoveringar
 • Störningar, vanvård, tvister, byten och uthyrning i andra hand
 • Upprättande av avtal, brev och andra handlingar
 • Uppsägning för förverkande, villkorsändring eller avflyttning
 • Vindsbyggnationer, överlåtelser, upplåtelser och andelstal

 

 

 

 

 

Personal/Kristin.jpg

Personal/Lena.jpg

Personal/Magnus.jpg

Personal/Marie-L.jpg