Våra kunder

Hur förvaltar man en samfällighetsförening? Många tror inte att en samfällighet har så stora åtaganden, men ofta handlar det faktiskt om stora gemensamma värden som ska förvaltas. Denna typ av förening bildas när hyresfastigheter eller småhusfastigheter har ett gemensamt åtagande för t ex en gård och ett garage. Även ägarlägenheter har en gemensam samfällighetsförening för alla gemensamma ytor i och runt byggnaden.

Vi har lång erfarenhet av denna typ av förvaltning. Vi upprättar budget, debiteringslängd och aviserar avgifter till de ingående parterna. Vi sköter även betalning av leverantörsfakturor och den löpande redovisningen samt avslutar räkenskapsåret med ett årsbokslut.

Läs mer.